Ungdomskilden - overgang til den nye kjærlighetsjord (en grunnleggende nettbasert introduksjon om Ungdomskilden)

Ungdomskilden holder en høyere bevissthet som ligger i enhetsenergien. Denne bevissthet lastes ned på jorden gjennom oss alle. Vi er samtidig med å forløse den kollektive massebevissthet. Vi erfarer dette gjennom våre kropper samtidig som vi løfter gjennom å fristille og rense oss selv for mønster – programmeringer – tanker og følelser.  Mye kunnskap og visdom blir samtidig forløst gjennom hver og en av oss alle.   

Disse erfaringer i forhold til å tre inn i kroppene våre, er nye for alle oss og vi opplever dette forskjellig. Heldigvis har vi fått mye hjelp på veien av vår galaktiske familie av lys og mestrene. 

Vi vet dere har stått i mye og det har ikke alltid vært lett for meg å nå hver enkelt av dere og det var vel også en del av erfaringen. Mye av info som er kommet inn i vår egen nedstigning har vi fått mulighet å dele med dere . Vi opplever dette sikkert ulikt men utfra det jeg har erfarer. Vi skal inn i det opprinnelige økosystem som ligger i hele fotosyntesen i samskapelse med alt ut fra våre hjerter. Dette utfordrer oss og våre kropper som må være renset og klargjort for det. Det er blitt vist oss noe av dette og det er STORT det vi går imot hver enkelt av oss.  

Vi føler for og gleder oss til å starte en miniworkshop gjennom samtaler/ aktiveringer og transformasjoner gjennom en webportal.  I disse timene vil vi snakke med dere og gi av vår kunnskap på forskjellige områder/temaer. 

Du vil få grunnleggende innføring i hva ungdomskilden er, belyst viktige temaer i din indre reise/prosess og tilgang til de enkleste metoder for å hjelpe deg selv og ditt energisystem/din kropp 

Du vil få anledning til å stille personlige spørsmål og dele erfaringer fra din reise med andre. Og du vil bli kjent med andre som har samme felles interesse som deg. 

Vi vil ta for oss forskjellige temaer for hver gang.  Vi vil dele webmøtet opp i samtaletid og likeså temainnhold som vil være innrettet etter hva gruppen trenger og hva vi observerer underveis.  

 

Hvem passer workshopen for
Workshopene passer for alle som har startet denne reise/renselse gjennom trinnene i ungdomskilden.  Dette vil også være nyttig og ny informasjon/kunnskap for de som nå tar ungdomskilden og tidligere har tatt visdomskilden hos Mari Solei. 

Vi vil gi info om hva som skjer og vil kunne skje under nedstigningen i  menneskekroppen.  

Mari vil benytte seg av kanalisering og sjel til sjel kommunikasjon for gruppen underveis. Vi vil også gi felles healing til dere alle.    

 

Innhold/temaer 
Dette er noe av det vi nå ser er viktig, men det kan også bli forandret ut fra hva gruppen ønsker/trenger  

 • Hvor er du – hva skjer med deg? 
 • Tilværelse i 5 dim og den nye jords energier 
 • Samskapelse i 5 dim (Det å være en brobyggere) 
 • Ungdomskilden – opp og nedstigning, de ulike behandlinger 
 • Kroppsbevissthet – krystalisering - hva er det?   
 • Energisystemtet vårt (chakra – energikroppene) våre i ny bevissthet.   
 • Den kollektive massebevissthet og oss mennesker.    
 • Lær deg lyspust, lysveving, kanalisering ( 3 aktiveringer) 
 • Renselse, transformasjon og healing – viktige deler av prosessen  
 • Å arbeide med elementene i livets nøkkel (luft, ild, vann og jord) 
 • Stamceller – ditt indre opprinnelige kraftsentrum og skaperkraften   
 • Personlig ansvar - personlig lederskap  
 • Å holde et indre fokus – hva er viktig for deg nå     

Vi vil ta opp hvert kurs og sende til dere.  Dette gjør at du kan få med deg timen selv om du en enklet gang skulle være forhindret fra å delta. 

 

Tidsramme
1,5 time hver gang og 6 ganger totalt. 
Foregår over ca. 3 måneder og datoer vil bli satt opp for hver gruppe.  

 

Gruppestørrelse 
Maks 10 deltakere 

 

Undervisningsmetode 
Undervisningen vil foregår på Skype eller annen metode som gjør det mulig å ha 2 veis kommunikasjon.  Har du ikke Skype ennå, kontakt oss gjerne for mer informasjon. 

En vanlig time vil kunne se slik ut (program sendes ut på forhånd)  

 • Introduksjon 

 • Hoved tema(er)  

 • Innkomne spørsmål  

 • Kanalisering/avslutning  

 

Pris og påmelding 
Pris: kr 3.000,-  

Påmelding skjer ved å sende en epost til post@lysetinord.com med ditt navn og med henvisning til denne miniworkshopen.   
Kursbeløpet betales inn i sin helhet til kto. 0539.78.46743 ved påmelding. Påmeldingen er bindende. 

 

Mer informasjon 

Skulle du savne informasjon eller har spørsmål, så er du velkommen til å ta kontakt med Mari Solei eller Oddvar på telefon eller epost.   

Velkommen! 
Namaste! 
Oddvar og Mari Solei