VELKOMMEN

Kjære dere – velkommen til vår webportal "lyset i nord"  
Fra hjerte til hjerte.

Mari Solei og Oddvar Bakken

 

Innledning.

Lyset i Nord er en side med tjenester og med informasjon av hva som skjer bevissthetsmessig på et individuelt og kollektivt plan på jorden. Viktige og sentrale inngripende forandring og heving av bevisstheten ser vi skjer over hele jorden. Gjennom mange års energiarbeid, som har vært med å klargjøre nordåmrådene åpnes det nå opp for en større plattform fra nord. 

Finnmark og Troms. Det vises at mye av våre første fotsteg på jorden ligger her.  Mye av det opprinnelige DNA og DNA koder og våre stamceller har ligget bevart her fra tidens begynnelse.  Vi kan se dette som et indre foster i oss mennesker, men som også har ligget bevart i moder jord. 

LYSET OG FREDEN SKAL KOMME FRA NORD - HETER DET SÅ VAKKERT.

Hva handler dette om?

Denne forløsningen av energier som har skjedd fra nord spres nå som lys utover jorden og mennesker merker dette på alle plan også i den fysiske kroppen. 

Mari Solei har over lang tid ledet en del av dette arbeidet fra NORD siden 1999 sammens med mange andre gjennom energiarbeid og portalåpninger i det indre og det ytre. Mari Solei har i over 20 år samarbeidet med høyerer dimisjoner for å åpne opp denne bevisthet inn mot jorden lag for lag. 


Oddvar er også nå en del av arbeidet med bevissthetsheving både kollektivt og individuelt. 

Noen av tjenestene arbeider vi sammen om og noen individuelt. 

De tjenester som du møter hos oss har alle som formål å heve din bevissthet og rense ut eller frakoble ikke lenger hensiktsmessige mønstre, tanker og følelser. Slik at du kan skape ut fra ditt kjærlighetshjerte og egen indre skaperkraft.  

Vi ønsker deg velkommen til å ta kontakt og lese mer på våre sider.

Mari Solei

Litt om meg selv.                                                      

Jeg er kommet for å være med på oppstigningen av denne planeten og menneskeheten. I forhold til dette er jeg en fødselshjelper for meg selv - menneskene og moder jord. 
Min sjelsoppgave er å kommunisere fra sjel til sjel med alt levende og på denne måten opprette forbindelsen i mikro og makro gjennom alt levende og likeså den fysiske kroppens celleminne. 
Jeg snakker med alle bevissthetsnivå i skapelsen på mikro og makro. Jeg er kommet for å være med å heve det kolligtive feltet og vår massebevissthet.
 
Jeg bruker Livets nøklel og elementene i mitt arbeid til å omskape og balansere alt tilbake til opprinnelsen hel trygg energi - enhet - kilden GUD. Slik kan alt expandere på nytt i ny skapelse. 

Mitt arbeid er ikke en jobb, men en av mine livsoppgaver. Jeg arbeider med sjelens riker, universet og moder jord
Jeg elsker mitt arbeid som gir meg mulighet til å bring lys og kjærlighet til menneskene og moder jord samtidig som jeg bringer lyset inn til meg selv. 
Masse lys og kjærlighet til deg som leser dette.

Jeg elsker deg!

Namaste 
. 
 

Oddvar

Litt om meg selv.
Oddvar leder utviklings- og forandringsprosesser med bakgrunn i både dype teoretisk og personlige erfaringer. 

I organisasjoner arbeider han med personlig lederskap/ organisasjonsutvikling og team/avd., rådgivning til toppledelse.  Hans kunder er organisasjoner hvor ledelsen har høy fokus på utvikling av ansatte som fører til dypere kunnskap om det indre lederskap og personlig bevissthet blant ansatte.
Til privatpersoner tilby individuelle coaching, terapi og healingtimer, samt kurs og utdanninger.

Han har tidligere arbeidet i bank,  forsikring og konsulentvirksomhet.  

Oddvar har de siste årene tatt utdannelse som sertifisert Coach, Psykoterapeut og Akasha healer hos Makani Academy.

Frem til 2003 var jeg en person som ikke brydde seg noe om meg selv og resultatet var blant annet et godt kjennskap til stress, en vond fysisk kropp og oppbrudd i nære relasjoner.

Jeg har inntil rundt 2009 oppfattet meg selv som veldig jordnær og fulgt de ”tradisjonelle” systemer og normer.  

Det vokste likevel frem en større og større nysgjerrighet for hva som gjorde at veldig mye ikke fungerte i samfunnet, i organisasjoner og blant mennesker. Hvorfor uteble ofte suksessen?  Hvorfor ble det skapt så mye som mennesker ikke ønsket både på arbeid og privat? Nysgjerrigheten ble bare større og større etterhvert som jeg ble mer og mer kjent med meg selv.  Jo mer jeg søkte inn i meg selv, jo mer og mer ble jeg klar over hvordan den ytre verden hadde ført meg vekk fra meg selv.  Denne oppdagelsen av dualitetens verden var gledelig og et stort vendepunkt  og gjorde at min høyere bevissthet begynte å tre frem etterhvert som jeg fikk ryddet i utdaterte blokkeringer i mitt sinn, mine følelser og min kropp. En dypt tilsløret bevissthet og kraft vokste gradvis frem.

Spesielt de 4 siste årene har jeg mere og mer blitt klar over min indre kjerne av verdier og livsformål – og hvorfor jeg har den innsikten eller bevisstheten som jeg har.  Den kommer ut som en stor ro og viten: jeg bare vet eller sånn er det. 
Kilden til at denne viten er at jeg har mange Universelle Mestre som støtter og arbeider gjennom meg for at min egen bevissthet skal bli så høy som jeg ønsker, slik at jeg kan bistå på et kollektiv plan til å heve Jorden, bistå organisasjoner og hjelpe det enkelte individ ut fra dets høyeste plan.

Jeg har mange å takke for veien og oppdagelsene, men den største takken retter jeg mot meg selv for å fastholde det lyset eller gnisten som ble tent etter et inspirerende foredrag av Jack Makani i 2003.

Fra sommeren 2016 og videre fremover, har vært de mest fantastiske, fremgangsrike og bevisstgjørende tiden i mitt livet gjennom arbeidet med Lyset i Nord.
Det har vært åpnet et stort antall dører som jeg har gått gjennom og bevisstheten om meg selv og om hva bevissthet er og kan være, har vært stort å få innblikk i. Større innblikk i sammenhengen mellom egen høyere bevissthet, det fysiske/jordiske i meg og den indre jord har avdekket seg for meg. Det er jeg svært takknemmelig for og er viktig for det arbeidet jeg utfører fremover for enkletpersoner, ledere og private- og offentlige virksomheter.
Jeg takker min kjære Mari Solei for bidragene som hjelper til med å åpne ennå mer av mitt hjerte, min bevissthet og min skaperkraft.