"Ungdomskilden"

v/Mari Solei og Oddvar Bakken 

En indre og ytre reise hjem til deg selv 
Ungdomskildens overordnede målsetting er å være med å tilrettelegge reisen hjem til deg selv, og hvor du får mulighet til å åpne opp for din høyere bevissthet gjennom kjærlighet, glede og visdom samtidig som du gjør en nedstigning i din fysiske kropp med en høyere bevissthet.  

Dette er en fullstendig individuell reise for hver enkelt og som vil oppleves ulikt fra person til person fordi vi bærer ulike erfaringer med oss.

Behandlingene i ungdomskilden består av 12 ulike trinn som alle er kanalisert ned som en hjelp til oss mennesker gjennom flere år. Dette er behandlinger som alle kan åpne opp for.

Behandlingene er basert på opp/nedstigning i forhold til kroppene våre. Alle trinnene har som formål å støtte den fysiske kroppens naturlige biologi, slik at kroppene våre klargjøres til vårt eget sjels lys og sjels stråle.

Livets nøkkel - en Gudenøkkel.
Dette kan du se som en hovednøkkel til hele skapelsen. 

Denne Gudenøkkel samarbeider med kilden Gud i oss. Dette pga. at den forløser det indre barn og mesteren i oss og likeså kobles vi opp til den Guddommelig kilden. 

Denne bevissthet bærer bevisstheten om seg selv og erfarer bevisstheten om seg selv gjennom alt levende.

Livets nøkkel  låser opp skapelsesprosessen i alle ledd. Da universet opprettholdes av betingelse løs kjærlighet kan sann Guddommelig manifestasjon kun skje gjennom kjærlighet. De fineste partikler av vår atomcelle struktur innehar Livets nøkkel. Vi har alltid hatt spiren til betingelse løs kjærlighet inni oss.

Livets nøkkel er deg selv.  

Alle de genetiske lyskodene,hellig geometri og skaperkodene ligger i Livets nøkkel.
Det samme med de 13 grunnenergiene og de 4 elementene (ild,luft,vann og jord).

Alle skapelse skjer gjennom denne Gudenøkkel.  Livets nøkkel bærer en overenergi over hele skapelsen, en kilde som alt springer ut fra.

Mange husker Livets nøkkel fra Atlantis der mange begynte å studere og erfare denne bevissthet gjennom seg selv. 

Bevissthet bak de 4 elementer er kanaliset ned til oss fra år 2000. Dette ble gitt oss som en hjelp til å forløse den 3 dimensjon, samt våre kropper i ned/oppstigning. 

Bevisstheten om Livets nøkkel kom til Mari Solei i 2000 og har vært en forløsning og erfaring gjennom hennes egen reise hjem til seg selv.

Livets nøkkel er grunnenergien gjennom alle de 12 ulike behandlingene i "Ungdomskilden".  All helbredelse skjer kun gjennom den høyeste form for kjærlighet.
Gjennom lyspust,transformasjon fra deltanivå (underbevissthet) kan alt forløses i den høyeste form for kjærlighet og lys.
Alle behandlingene kan gjøres via fjernhealing, noe som gjør det enklere for oss og for alle som ønsker behandlingene.

Undervisning, nettbasert workshop og kurs
Gjennom nettbaserte kurs og andre kurs, så formidler vi den visdom og erfraing vi har om ungdomskilden og om Livets nøkkel og Lyspust.  

Ytterligere innsikter i Ungdomskilden, Livets nøkkel og Lyspust i et kompendium
Du er hjertelig velkommen til å kontakte oss via kontaktanmodning, mail eller telefon.   
Når du ønskler det, så sender vi deg da en grunnleggende informasjon/kompendium om de ulike trinnen og det som er viktigst i ungdomskilden.  

Priser
Du får tilsendt priser på alle trinn i ungdomskilden når du bestiller kompendiet. 

 Du kan også ringe oss for nærmere info ang. behandlingene. 

Lys og kjærlighet.

Mari Solei og Oddvar.