Individuelle timer kanalisering, veiledning, healing

Hei alle sammen.

Dere kan bestille private timer hos oss individuelt eller sammen.  

Kontonummer for betaling er: 0539.78.46743

Mari Solei 

Kanalisering/veiledning.
Jeg kanaliserer fra mitt høyere selv og kildens mestere. Kanaliseringen skjer via sjel til sjel kommunikasjon. Dette kan hjelpe deg til å få en mer helhetlig forståelse av ditt liv på jorden i dag og i din hverdag/livssituasjon.

Her kan du stille spørsmål fra hjerte til hjerte. 
Kr: 1200,- ca. 1 - 1,5 time.

Fint om du kan ta opp via din tlf. eller mp3 spiller. Om ikke vil jeg ta opp for deg og sende filen til deg. 

Healing.
Her bruker jeg mine klarsynte evner og røntgensyn og blir guidet og ledet i forhold til deg og dine problemer. Dette kan være opplysninger som går på alle plan i livet ditt. Jeg samarbeider også med et høyere healingteam gjennom åndelig kirurgi hvor lysleger kommer gjennom meg i samarbeid med hver enkelts sjel. Her kan blokkeringer - traumer og uforløste følelser bli forløst. Jeg arbeider med Livets nøkler og elementene. Jeg arbeider via DNA og heving av bevissthet på alle plan som forløser dine mønster i mikro og makro.

Kr: 1000 - 1 time. 

 _______________________________________________________________

Oddvar og Mari Solei behandler sammen.
Healing: Vi jobber med forløsning og healing på DNA og opprettelse av ditt energisystem - forløsning av blokkerte energier, mønster i din kropp og ditt energifelt. Vi  arbeider begge to på alle plan av bevissthet både det åndelig og det fysiske samtidig som kanaliserisert info kan komme inn under behandlingen.

Vi lar oss bli guidet fra kilden og blir styrt gjennom behandlingen fra vårt høyeste selv i samarbeid med universets mestere. Under behandlingen arbeider vi med Livets nøkkel og alle de 4 elementer. 

kr: 1500.-  1 - 1,5 time

______________________________________________________________

Oddvar

Healing og veiledning 
Oddvar har evnen til å ”skanne” den fysiske kroppen for å finne frem til og løse opp blokkeringer.  Opphevelse og transformasjon av blokkeringer skjer ofte ved hjelp av elementene som er jord, ild, luft og vann som er de grunnleggende skaperenergier.

Han har også en egen evne til å åpne opp hjertet slik at den enkelte får ennå større hjertekontakt. 
Han arbeider både med Livets nøkler og Akasha healing for å transformere, heve energien og for at du skal få flyt i ditt energisystem, både på et fysisk og energimessige plan.  

 Kr: 1.000,- 1 time