Materiell

Overgangen til en ny energi!    

Massebevisstheten.

Massebevisstheten er noe vi alle tilhører. Det er den gamle energien.  Bevissthet er simpelthen forståelse. Det kan være personlig forståelse hvor vi blir bevisst på oss selv og hva som foregår inne i oss. Dette er personlig forståelse og bevissthet.

Vi har også gruppebevissthet. Mange av oss har reist lenge i lag - lenge før vi denne gang kom til jorden. Vår biologiske familie er mest sannsynlig en del av vår egen gruppebevissthet. Vi har møtt de tidligere og har valgt å møtes i dette liv. Det finnes mange bevisstheter på jorden. Dette kalles også for sekter. Jøder har en bevissthet - en gruppeenergi - Mormonene har en osv. Det er alltid en tiltrekning som får oss til å møtes om og om igjen.

 Massebevissthet eller menneskebevissthet. Vi deler alle en slags reise sammen. Hvert menneske som har vært på jorden deler en bevissthet sammen - en kollektiv bevissthet. Massebevisstheten kan være en vidunderlig ting - men den kan også holde oss tilbake. Kanskje mang en av dere har opplevd store frustrasjoner i det siste og ønsker at ting og prosesser skal skje fortere. Kanskje du føler at du stanger mot en gummi membran som du ikke kommer gjennom. Hver gang du trykker på den - kaster den deg tilbake. Du føler kanskje at du forstår og er nær nye innsikter og forståelse i deg selv - men allikevel kommer du ikke helt igjennom sløret.

Alt dette er masse bevisstheten. For du er en del av den - det er som en stor ball og den er oss. Den har hjulpet deg godt men nu er du klar til å gå i et mye høyere tempo og energi. Massebevisstheten er behagelig og du kjenner den godt og det å gå ut av et behagelig rom kan være ganske forvirrende og skremmende. Noen av dere vil føle at dere skal være der fremdeles på grunn av familie, dine venner og blir usikker på hva som skjer  på et medmenneskelig plan . Noen av de som er rundt deg stoler på deg, sterkt og inderlig, og derfor kan det være skremmende å gå ut av dette trygge rommet. Det er ikke lett å forandre kurs og velge å være  fri. Når jeg snakker om å forlate masse bevisstheten forlater vi ikke kroppene våre - vi går helt inn i kroppene og tar plass med vår åndelighet og smelter dette sammen med den jordiske delen. Vi går inn i en hel energi.  Massebevisstheten er halv - dualitet som vi kaller det.

Den gamle energien var uoppfylt. Hver eneste person som kom til deg i den gamle energien kom fordi de var i en  uoppfylt energi. Og du kom til dem i uoppfylt energi.

Hvert eneste forhold du har hatt, har vært basert på uoppfylt energi. Hvert eneste kjæledyr du har hatt er også basert på en uoppfylt energi. All energi søker forløsning og de uoppfylte delene prøvde å komme sammen for å bli hel. Når du nu går ut av dualiteten,  er sirkelen rund. Du har ingen karma lenger. Du er oppfylt på et sjelelig og åndelig plan.

Du eksisterer fremdeles i en verden hvor ennå de fleste rundt deg er uoppfylt og det betyr mye. Dette var den gamle måten å erfare på. Du trenger ikke lenger søke noe eller noen for å bli hel. Alt som er rundt deg som fremdeles er uoppfylt vil søke deg - dvs. Den gamle energien vil søke forløsning gjennom deg. Dette kan mange ganger være en smertelig overgang og erfaring. Da er det viktig at du vet at du har satt deg selv fri. La da disse energiene komme - inkluder de som en del av deg og fristill de gjennom kilden Gud . Grunnen til at du møter den gamle energien er blant annet at du delte noe med dem - uansett hva det måtte være - en opplevelse - en følelse osv. Kanskje dere har vært sinte på hverandre? Oppfylt energi tiltrekker uoppfylt energi  for å bli hel - så enkelt er det. Alt i livet ditt som i dag ikke er oppfylt vil søke å bli hel. Derfor vil det kanskje bli mange justeringer i form av jobb - bosted - familie - venner osv.  Det er ingenting du egentlig forlater, du går bare ut av en uoppfylt energi - som et indre rom, som ikke var helt. Du vil stå utenfor det uoppfylte rommet og være et vitne men ikke delta i kampen på innsiden av rommet mer. Du vil føle dette rart i begynnelsen og kroppen din har vanskelig med å forstå dette. Da er det din oppgave å fortelle kroppen din at du er fri. Det er ikke enkelt - det er som en datamaskin som må omkode beskjedene som du tidligere har gitt den. Alt dette gjør du med å legemliggjøre energi. Det vil si å leve den sannheten du har forstått i hodet ditt og hjertet ditt. Hele energifeltet ditt er fritt - men kroppen er ikke fri og det er denne bevisstheten du må få den til å forstå, med å leve den. , eller integrere den på.  Langsom vil den nye bevisstheten ta plass. Stol på det.  Husk det er ingen før som har gått over i en høyere bevissthet og samtidig tatt kroppen med før. Du er en av de første som noensinne gjør det. Derfor blir du utdannet til  lærere gjennom ditt eget eksempel i forhold til alle de som kommer etter.  

Lykke til!

Lyspust

Lyspust/ veving (HU)

Hu/lyspusten er Guds universelle navn for lysstrømmen.

Lyspusten dukker opp langt tilbake i historien og har satt sine spor i mange forskjellige kulturer.  I alle regioner og kulturer har mystikken opplevet denne universelle kraftstrømmens indre virkelighet. Det er poetiske navn for den  Nam ( sanskrit), Balni eller Shabda( lyd ) hos indianerne.

I Egypt kaltes HU/lyspust den guddommelige røst. Også hos hopi – indianerne og mayafolket var lyspusten/HU en meget hellig energi og ordet var hemmelig.

Denne lysstrømmen er den første inn pust til bevegelse – farve og form og er også kristendommens hellige ånd.

I begynnelsen var ordet og ordet var hos GUD og ordet var Gud.  I ordet var det liv og livsstrømmen/lyspusten var menneskenes lys og mørket forsto det ikke.

Lyset kjennes i alle religioner men ikke lyden som også er den manglende del av Gudskraftens virkemåte.

Gudskraften – den kosmiske livsstrøm er kilden til alt liv og skapende kraft i alle univers. Den kan sees som lys og høres som lyd gjennom utånding. Lyset og lyden er Guds kraften s utrykk på de forskjellige vibrasjons nivå og gjør at vi kan kommunisere med kilden/GUD.  Når Guds røst lyder settes det eteriske vibrasjoner i bevegelse – den beveger seg ut og inn gjennom bevisstheten om seg selv. Atomene danner molekyler som utover deres fysiske bevissthet er bærer av bevissthets strømmen. Lyden skapes av molekyler i bevegelse og lyset er reflektert herfra. Lyskraften er både elementenes substans og sjelens substans og er således grunnleggende for alt liv.

Lytter vi til naturen – lyder det også Hu /lyspust( idet vinden blåser som er pusten fra molekyler i bevegelse). På denne måten er vi alltid på hellig grunn da sjelen vår en et uforgjengelig atom av denne evig gjennomstrømmende kraftkilde. Det er også den iboende årsak til at menneske er et religiøst vesen.

Lyspusten HU vibrerer på samme frekvens som GUDS kraften. Den pustes med utstrakt lyd som ved utånding og forener individet med lysstrømmens spirituelle energi. Dette skjer gjennom lyspust.  Lyspusten retter vår bevissthet mot GUD og løfter bevisstheten mot høyere nivåer og åpner hjertet for Guddommelige ubetinget kjærligheten. Dette er med på å åpner bevisstheten vår lydhør for vår indre mesters veiledning. Dette kan også skje via drømme eller indre sjel reiser og visshet.  Gjennom lyspusten og lysvevingen åpner du opp for kanalisering av den Guddommelige kilde i deg.

Forening med kjærlighetskraften gir en spontan beskyttelse som er av stor verdi i hverdagen hvor vi enn ferdes.

 

 

Transformasjonsteknikk

Denne transformasjonsteknikken ble kanalisert ned til moder jord i 2002. Dette skjedde samtidig hvor bevisstheten om Livets nøkkel og alle elementene- lyskodene og hellig geometri  ble kanalisert ned. Etter ca 16 års erfaring med denne transformasjonsteknikken kan jeg bekrefte at den virker på alle plan i livet. Det har blitt forsket på dette gjennom 3 år gjennom bioresonans maskine hvor alt av foreks: vaksine- amalgan - bakterier - viruser - følelser - programeringer - balangsering av de indre organer - osv . Dette er bare noe av det som er erfart av mange mennesker som har lært om livets nøkkel og erfart dette. 

 

Deg selv.

Trinn 1.

Skap deg et trykt rom. Da kan du tenke det eller se det for deg et rom i ditt hjertesenter.

Tenk deg at du skal puste inn all den gamle energien du er i kontakt med. Det kan være følelser som smerte – frykt – ensomhet osv. Det kan og være at du bare føle deg forvirret eller totalt utslitt. All den gamle energien skal inkluderes som en del av deg. Derfor puster du alt inn i det trygge hellige rommet ditt og inkluderer alt som en del av deg. Tenk deg den gamle energien som er skapt fra det jordiske plan.

Trinn 2.
Se for deg den Hellige flammen i mørke – skaperflammen. Trekk så pusten dypt inn og forestill deg at du henter kraften din fra kilden Gud. Ved utpust kan du tenke deg at du samle opp all den gamle energien og puster alt inn i den Hellige flammen og sier Santa koora.

All den gamle energien nullstilles og omskapes til kjærlighet.

Trinn 3.
Fortsett - se så for deg at du puster inn alle stjerne bitene (sjelbiter ) ( dette er opprinnelige himmelske frekvenser av deg.)  Dette kan være energier helt tilbake til barndom og tidligere liv. Inkluder de som en del av den du er nu.

Fristill alt opp til kilden Gud ved utpust og si: Santa koora ” La den høyeste vilje skje – det er fullbrakt ” Santa koora. Begynn deretter å pust inn din opprinnelige energi inn til din fysiske kropp.

Denne energi er fri og trygg og uten dualitet.

 

Behandling av andre.

Ditt arbeid.

Lag deg selv et trykt rom og se for deg at du puster inn ett gullegg som du kler på deg utenpå det trygge rommet.

Du kan puste samens med klienten. Se da for deg at du skaper en energilinje fra klienten inn i den Hellige flammen. Be da om at den gamle energien går gjennom denne energilinjen inn i den Hellige flammen og du kan si Santa koora med klienten. Dette er viktig da jeg selv har registrert at ikke all energi kan forlate kroppen etter at jeg har pustet for andre. La alt komme til deg , ikke anstreng deg. Når du følger dette er du totalt beskyttet i ditt arbeid.

Trinn 1.
Be vedkommende om å skape seg et trykt rom. Romme kan være i hjertehagen for eks. Be så klienten å puste inn den gamle energien og tillate den å gå inn i det trygge rommet og inkludere den som en del av seg.

Trinn 2.
Be klienten å se for seg den Hellige flammen og be så klienten å puste all den gamle energien inn i den Hellige flammen og si Santa koora.

Trinn 3.
Be så klienten om å puste inn alle sine stjerne biter som eventuelt kan stå fast langs energilinjene og inkludere de som en del av den han/hun er nu. Be så klienten om å puste alt opp til kilden Gud og be han/hun å si Santa koora – La den høyeste vilje skje – det er fullbrakt – Santa koora. Be så klienten om å puste tilbake sin opprinnelige energi inn i sin fysiske kropp.

 

 

 

 

 

Tilbake til enhet

Kjære dere – hver og en av dere har valgt en vei som i utgangspunket går på å omdanne  dualitet til hel energi – enhet. Dette dreier seg om et indre dynamisk arbeid. Hver dag står dere opp og møter deres utfordringer, følelsesmessige utfordringer.  Dere går  igjennom frykt og dere forandrer gamle følelser. Dette er hva det dreier seg om. Dette er veien dere har valgt å gå. Dere konfronteres med frykt i situasjoner som relateres tilbake til de tidligste årene da det kan ha forekommet ubalanse og at ting ikke fungerte. Til tider prøvde dere kanskje å gjemme dere for å unngå å møte disse situasjonene, men nå velger dere å gå gjennom dem. Dere tar fatt i det som var frykt, det som var mørke, det som var det store intet og forvandler alt til kjærlighet. Dere vet ikke hvem dere er, og dere kjenner ikke igjen det som er i mørket rundt dere, allikevel har dere valgt å gå gjennom mørke igjen og igjen. Betrakt livet ditt og utfordringene du har valgt.

Når du omdanner mørket til lys gir du bidrag til helheten i deg. Når du går gjennom frykten inn gjennom kjærlighetens dør oppnår du aksept og lys gjennom alle dine energifelt. Du er ikke egoistisk om du tenker det i forbindelse med ditt indre sjelsarbeid.

Dere har levd i liv etter liv uten å vite hvem du er. Dere har levd i dualitet. Dere har levd i konstant konflikt mellom lys og mørke, med godt og dårlig, med tomhet og kjærlighet. Dere har levd i dette så lenge at dere ikke vet om noe annet og aksepterer dualiteten som virkelig. Dere aksepterer speilets to ansikter. Dere har levd i to verdener. Dere har glemt hvordan enhet er, dere har levd alle deres liv på jorden med dynamikken om motsetninger, det dere kaller lyset og mørket. Uansett hvordan dere har prøvd å bevege dere mot lyset – for å være bare i lyset – så var skyggen alltid der. Det var alltid et mørke der som var med dere. Uansett hvor gode dere prøvde å være og hvor mange ganger dere prøvde å følge lyset, var mørket alltid der. Har dere aldri undret dere over dette. De fleste av dere har valgt i tidligere liv å leve i disiplinert religiøs bakgrunn hvor dere måtte følge strenge regler. Dette var deres forsøk på å leve bare i lyset. Ja dere har søkt i evigheter for å være i lyset og være i ballanse på alle plan, men alltid var mørke der når du i din ensomhet satt alene i dypeste meditasjoner.

Da dette univers ble skapt ble det også skapt en splittelse i alle univers. Det ble en splittelse fra alt som hadde med enhet, eller Alt som er. Det var en separasjon av energi og dette var slik det ble designet. Dette var for at Ånden – for at dere skulle forstå mer om skapelsen og om energi. Det er på en måte vanskelig å forklare for det finnes ingen fornuft i dette, men denne splittelsen fra enhet til to motpoler var av største viktighet for Ånden. Dette skape motpoler og dualitet. Dette skapte stridigheter inni dere - inni hvert hjerte. Tenk på alle stridighetene som dere har følt for alle andre underveis. Dette har foregått over hele planeten og likeså i hele universet. Dere har arbeidet i mørket og dere har arbeidet i lyset.

Vel da det hele var et faktum – denne skapelsen av motpoler startet den helt i sentrum av Alt som er. Når det snakkes om Alt som er snakkes det om Den Store Sentralsol , kjernen av alt GUD – den evige. Den illusjons/separasjonen strålte ut i universet i alle dimisjoner og bevissthet. En splittelse bredte seg utover som bølger gjennom alt som eksisterte. Ettersom bølgene beveget seg gjennom bevissthet og materie delte dette /disse elementene tankene deres og energiene deres i to. Hver og en av dere gikk inn i en bevissthet av motpoler og startet deres arbeid.

Og her er vi i dag. Her er en del av historien dere har gjennomgått. Traumene , lærdommen, forståelsen, opplevelsene, kjærlighet og mørke. Her er dere i dag full av erfaringer på alle nivå av skapelsen. Inni deres hjerter er det enda splittelser og konflikter og motpoler. Inni deres hjerter er det enda smerte etter den lange veien. Men dere vet at det er noe som er sterkere inni dere. Vet dere at dere har skapt en energi som heter HÅP. Ta en titt på dere selv og dere vet at håp er større enn mørke. Dette har dere skapt på jorden. Vær stolt kjære lysfrø for den nye skapelse.

Husker dere er frøet inni deres hjerter – Kristus frøet som ble slengt ut i universet under splittelsen. Dette var deres frø – dette var dere. Men det er ikke slik det var før splittelsen . Enheten har utvidet seg slik dere har utvidet dere. Om dere kan tenke dere to separate sirkler – den ene sirkelen går utover den andre innover. Det som nu har skjedd i sentrum av alt som er  - er at begge sirklene har smeltet sammen og ekspanderer utover . Da begynner dere å forstå betydningen av alle deres liv på jorden. 

Det vil ta en stund for at disse energien som er skapt vil kunne forene seg utover i universet. Det vil bli tøft for mange som holder på den gamle energien. Dere trenger ikke å arbeide med energien lenger , eller rydde opp i alle konflikter. Det er nokk at dere alle aksepterer alle konflikter, følelser , traumer og forløser de inn i enhet.

Det er i sannhet tid for dere alle å gi slipp og tillate dere å være fri og flyte i kjærlighet.

Det er på tide å gå tilbake til enhet av ALT SOM ER – GUD i dere.

 

Kroppens forandringer

Det er mye som skjer i den fysiske kroppen vår når vi går over fra dualitet til en hel energi. Ingen har gjort dette før oss, så det er ingen oppskrift å følge. Det er noen problemer som går igjen for oss alle som jeg punktvis har satt opp på følgende ark.

Noen av de erfaringer som går igjen er at den sannheten du hadde i går, ikke er i dag. Dette skaper stor forvirring, hvor mønster og forventninger til og fra omverden kolliderer med deg. Det kan være at du har gjort en avtale, som blir glemt eller ikke kan skje. I den gamle energien har vi lært og holde avtaler. Dette kan være en prøvelse. Du har gjort avtale på avtale som er blitt revet bort eller styrt bort. I den gamle energi og forståelse opplever mange mennesker dette frustrerende. Men du vet at dette er styrt av en høyere hensikt og at egoet ikke kan råde og kontrollere. Du vet at du ikke kan presse noe igjennom, som ikke er klart. Du vet at du ikke kan oppfylle andres ønske om å gå dit eller dit lenger. Vi må ha oss selv med på alle plan i det vi gjør. Dette skaper stor forvirring for mange mennesker. For energien er hel som kommer igjennom deg og kommer ikke fra dualitet. Den er allerede oppfylt. Du kan heller ikke gå inn i energien for og forsvare deg i kamp. Denne energien kan du ikke styre annet enn ut fra ditt hjerte til en hver tid. Du står i ett annet rom og deltar ikke i det rommet som vedkommende står i. Det er rart. Det er viktig at du i slike situasjoner forklarer for vedkommende hva hjerte ditt føler. Som oftest er det da greit.

Du ved også inni deg at det ikke er noen vits og forklare, for vedkommende vil ikke forstå det. Men husk at det er viktig og kommunisere din sannhet slik at du ikke skaper blokkeringer. Det er som å stå i to verdener.

Du tenker kanskje da: Hvordan kan vi forholde oss til samfunnet - menneskene - krav - osv. når lover og regler er borte.

Menneskene opplever stadig vekk å bli konfrontert med dette tema, som er så viktig. Dette møter vi overalt langs veien - i arbeid - familie - venner - felleskap - forhold osv.

Grunnen er at DNA strukturen din på celleminnet ditt hele tiden blir omformet inn i ett høyere lys og bevissthet. Det er som skall på skall forløses som en løk og en ny fasett kommer til syne hver gang. Alt er en del av deg selv. Jo høyere du kommer opp i energi krever dette større og større balansegang for deg og stå i livssituasjonen du til en hver tid er i. Du begynner å tenke og føle annerledes. Du snakker og handler annerledes. Du mister begrepet i den gamle strukturen gradvis. Menneskene rundt deg ser deg annerledes. Du føler deg sær og utilpass blant alle mennesker utenom de du hører samens med. Du begynner og se menneskene som lavtstående individer av forståelse og bevissthet. Du ser fra flere virkeligheter samtidig og forstår ikke at menneskene ikke ser og forstår den mest enkle sannhet. Husk da at du selv har gått disse steg av utvikling og blir anbefalt og se gjennom dine erfaringsbiter. Du blir prøvd på å leve din egen sannhet gjennom hjertet ditt. På denne måten integrerer du den nye bevisstheten i deg. Alt er erfaring av energi på alle måter.

 

 

 

Livets nøkkel

Livets nøkkel - ” The key of life ”

Santa coora = Den universelle kraft ( Luftelementet )

Santa kaara = Moder jord ( Jordelementet)

Santa coral =  Det stille punkt ( Vannelementet )

Santa caana =  Drageenergein - englepusten ( Ildelementet

 

Livets nøkkel – the key of life - er en hel energi som ikke ligger i dualitet. Denne energi bærer enhet i seg. Denne nøkkelen forløser hele vår historie i mikro og makro. - samtidig låser den opp og gjør oss klar til den nye energien. I Livets nøkkel ligger det en utvidet bevissthet i forhold til hele vår skapelse og eksistens som vi mennesker ikke har fått tilgang til før nu. Det er en energi som står bak all skapelse av alt levende i dette univers og alle univers i skapelsen. Vi er alle bærere av Livets nøkkel inni våre celler.

Navnet Santa koora , santacooral , santacaana og santakaara er sanskit  - og bærer koder til elementene – luft – vann – jord og ild - som setter i gang denne kraft  inni oss.  Denne energi samarbeider med kilden Gud i oss og kan sees og oppleves som energinøkler. Dette pga at den forløser vår indre mester i oss og likeså kobles vi opp til den Guddommelig kilden. Disse kodene er koblet til den universelle kraft og holder skaperkraften bak all geometri i alt levende Alt ligger i livets pust. som bærer livets nøkkel i seg.

Denne bevissthet bærer bevisstheten om seg selv og erfarer bevisstheten om seg selv gjennom alt levende.

Livets nøkkel  låser opp skapelsesprosessen i alle ledd. Skapelses mønstret ” Livets blomst ” er det originale mønstret som hele universet er skapt igjennom. Bak dette mønstret er kildens rene utspring betingelse løs kjærlighet. Når vi endrer vårt personlige energifelt til dette hologrammet bryter vi samtidig ned lineær tid og oppløser sløret vi la over oss. Da universet opprettholdes av betingelse løs kjærlighet kan sann Guddommelig manifestasjon kun skje gjennom kjærlighet. Universet og vi mennesker – alt levende blir født ut fra dette mønstret. De fineste partikler av vårt atomcelle struktur innehar dette mønstret. Vi har alltid hatt spiren til betingelse løs kjærlighet inni oss.

I dag er det bestemt fra den Guddommelige kilden at hele denne viten skal bli forløst ut til oss mennesker slik at vi kan hjelpe oss selv i vår overgang inn i en høyere bevissthet. Ved å bruke Livets nøkkel i overgangen til den nye bevissthet vil vi kunne forhindre de store natur katastrofene på moder jord - som er ventet. Dette vil også forårsake en mye mykere overgang for hele menneskeheten inn i den nye bevissthet. Livets nøkkel kan brukes av alle  -