Det nye lederskap

Her komme nye kurs som henvender seg til ledere som vil utforske og bli bevisst sitt indre lederskap og hvordan du bygger din egen virksomhet med basis i ditt indre lederskap og ut fra ditt høyere Selv og Din sjels formål.  

Vi leder ut fra vårt indre
Hvordan vi leder oss selv og andre har basis i vårt indre, vår indre representasjon av tanker, følelser, evne til å handle og å bli guidet av vår høyere bevissthet.  Det er dette indre som skaper ditt fokus, hvilke tjenester du går ut med til den ytre verden og hvilke resultater som skapes.  

Den indre og ytre verden
Du vil gjennom denne prosessen og kurset ha lært mye om hvordan din indre og den ytre verden fungerer og hvordan du blir mere og mer bevisst at det du skaper kommer fra din indre verden.  
Du vil få verdifull praktisk erfaring i å handle, skape, og gjennomføre, oppleve og erfare i samsvar med hva du ønsker.  Og  arbeide med kontinuerlige forandringer av tanker og følelser for så du lykkes med å sette ut i livet det du har beslutete deg for.  

Hvem passer kursene for
Kursene vil passe godt for deg som planlegger å starte din egen virksomhet, men også for de som har egen virksomhet og som kan tenke seg å få nye perspektiv på eget lederskap og måten å lede egen virksomhet og samskape med ansatte på nye, mer fruktbare måter som fører til vekst for alle involverte.  

Kursinnhold 
Hovedelementer i kursene vil være

  • Mitt indre lederskap 
  • Bygg din egen virksomhet ut fra ditt indre 
  • Bringe virksomheten ut i verden  

Oppstart
Vi er i gang med de første kurs høsten 2018

Kursledere
Mari Solei kanaliserer ned informasjon fra ditt indre, din høyere bevissthet og Oddvar har hold kurs for ledere, styrer og team gjennom flere år.  
Begge har lang erfaring fra å ha drevet egne virksomheter. 

Kontakt oss gjerne for mer informasjon når dette har din interesse.