11. mai, 2017

Kjære lysbarn av jorden.


Kjære lysbarn av jorden.

Vit at dere er elsket og at kjærligheten har ingen
begrensning. Dette har dere skapt på veien for igjen å elske dere selv gjennom smerte og lidelse.
for siden å omfavne dere selv gjennom kjærlighet.

Kjærlighet krever ingenting og gir heller ikke av seg selv.
Kjærlighet er en tilstand av lykksalighet og følelsen av å være i ett
med alt som er og som er skapt.

Dere bringer med dere kunnskap og erfaringer fra tidenes
morgen fra mange univers og stjerner.
fra tidenes morgen har dere vandret for å samle erfaringer
for deres sjels utvikling mot ubegrenset kjærlighet.
En kjærlighet som kunn er - en tilstand av å hvile i seg selv.

Tiden er her - tiden er nå - for at dere skal gjenkjenne dere selv
og se dere selv gjennom våre hjerter.
Vær i gleden " elskede barn " og ha tillit og tro på dere selv.

DERE ER ELSKET.

Oss fra det store lyset.

Mari Solei